Willem Hulshof


Eigenaar van De Kwestie. Mediator (t/m 2021 MfN-register), Coach en gecertificeerd Vertrouwenspersoon.

Deskundig, professioneel en ervaren bij het helpen oplossen van wat u dwars zit of verdeeld houdt in privé- of werksituatie.
mediator mediation/coach coaching Assen Willem Hulshof

Mediation

Vanzelfsprekend lost u ernstige meningsverschillen of ruzie en gedoe bij voorkeur zelf onderling op. In de praktijk is dat niet altijd zo gemakkelijk. Soms lukt het niet alleen, zeker niet wanneer u in uw privé- of werksituatie een conflict of verstoorde communicatie hebt. Neutrale en professionele ondersteuning bij het gesprek en het helpen vinden van een oplossing is dan erg gewenst en nuttig om weer verder te kunnen.
U overweegt mediation door een betrouwbare en ervaren mediator voor het oplossen van uw kwestie.
U kiest voor een ander gesprek.

Vertrouwenspersoon

Waar mensen samenwerken kunnen Ongewenste Omgangsvormen ontstaan. Pesten, agressie/geweld, discriminatie, belaging/stalking, intimidatie of seksuele intimidatie kunnen veel invloed hebben op hoe iemand zich voelt. Dit leidt tot conflicten of tot ziekteverzuim a.g.v. werkstress. Overheid, werkgevers en werknemersorganisaties willen dit tegengaan en hebben belang bij een veilig, sociaal werkklimaat; een gezonde, integere werkplek voor medewerkers.
Een vertrouwenspersoon aanstellen is een belangrijk onderdeel van te voeren beleid. U wilt ongewenste omgangsvormen voorkomen en over een ter zake kundige, externe vertrouwenspersoon beschikken. U kiest voor een veilige en gezonde werkplek voor uw medewerkers.

De Kwestie helpt, voor een ànder, goed gesprek!

mediation in Privé

U zoekt verzoening of herstel van contact i.v.m. een conflict of verstoorde relatie met familie of vrienden? Hebt u last van gedoe of ruzie rondom een overlijden?

Een mediator kan u helpen wrijvingen of conflicten op te lossen in de gezins- of familiesfeer. Niemand is gebaat bij escalerend gedoe of verstoorde verhoudingen.
De Kwestie vindt het daarbij belangrijk om niet alleen aandacht te geven aan de inhoud van het conflict, maar ook oog en oor te hebben voor de emotie en de communicatie.

Herstel van de relatie of respectvol afscheid nemen is belangrijk en mediation draagt er aan bij dat betrokkenen daarna beter in staat zijn de draad van hun leven weer op te pakken.

De Kwestie kan u en de andere partij helpen uw geschil of conflict in de gezins- of familiesituatie op te lossen.


Lees verder

mediation in Arbeid

U hebt een verstoorde werkrelatie met uw collega of een arbeidsgeschil met uw werkgever. Of is er sprake van moeilijke re-integratie of van (dreigend) ontslag?

Hebt u als leidinggevende problemen met een medewerker of bent u in een patstelling met uw team?

Hebben omgangsvormen of ziekte van doen met uw arbeidsconflict of samenwerkingsproblemen?

U wilt niet dat uw arbeidsconflict onnodig persoonlijk leed of reputatieschade voor uzelf of de organisatie tot gevolg heeft.De Kwestie kan u en de andere partij helpen uw geschil of conflict in de arbeidssituatie op te lossen.

Lees verder

Coaching

U wenst een gesprekspartner bij het maken van moeilijke keuzes of bij het krijgen van nieuwe inzichten in wat u puzzelt.

U wilt onderzoeken hoe u uw (werk)relatie kunt verbeteren. Of dat iemand meedenkt over uw persoonlijk functioneren of (carrière)ontwikkeling?

De Kwestie kan u helpen met de ontwikkeling van uzelf of uw mensen in de organisatie.

Lees verder

Bijzondere vormen

van Mediation van Coaching