FilosofieDe Kwestie wil:
  • Bijdragen aan situaties waarbij conflicten worden voorkomen en opgelost.
  • Mensen, teams en organisaties bijstaan in lastige situaties.
  • Support bieden aan mensen om op eigen kracht vraagstukken te tackelen.
  • Appelleren aan de bereidheid van mensen zelf iets aan een ongewenste situatie te doenDe Kwestie wil een toestand waarin mensen het leven en het werk aankunnen.< terug