Pendelmediation

Er zijn situaties denkbaar waarin degene met wie u een conflict of kwestie zou willen oplossen, niet kan of wil meewerken aan mediation. Zo kan (reis)afstand, geld of de persoonlijke verhouding een belemmerende factor zijn.
De Kwestie biedt dan de mogelijkheid van Pendelmediation.

Pendelmediation is een vorm van mediation waarbij met u en de andere betrokkene(n) afzonderlijke gesprekken worden gevoerd, omdat partijen (nog) niet samen aan tafel willen.

Als mediator spreekt Willem om en om met de partijen en brengt aan allen tegelijk verslag uit. Daarbij legt hij de nadruk op ieders intenties en werkelijke belangen. Waar mogelijk of noodzakelijk kan het zijn dat er op 'sleutelmomenten', met instemming van partijen, toch sprake kan zijn van een gezamenlijk gesprek.

Pendelmediation kan aan mediation voorafgaan.
Het spreekt voor zich dat de kosten voor dit type mediation hoger zijn dan een gezamenlijke mediation.

Bemiddeling

Conflictbemiddeling is de laagdrempelige variant van mediation.
Als bemiddelaar probeert Willem partijen met elkaar in gesprek te brengen om tot een oplossing van een conflict of kwestie te komen.

Bemiddeling is vooral nuttig als de communicatie (ernstig) is verstoord en als rechtstreekse onderhandeling of contact belemmerd wordt door wederzijds gebrek aan vertrouwen. Bemiddeling kan zelfs werken als een van beide partijen zo kwaad of beledigd is, dat hij weigert nog langer met de andere partij te praten.

In tegenstelling tot een mediator is de bemiddelaar zelf actief en onderzoekt op inhoudsniveau bij partijen waar de belangen liggen en botsen, om vervolgens zelf met een inhoudelijk voorstel te komen waartegen partijen ja of nee kunnen zeggen. In dit type gesprek heeft Willem dan ook zelf een groot deel van de inhoudelijke regie in handen.
Hierin ligt het onderscheid met de mediator die als procesbegeleider bewust inhoudelijk op afstand blijft en conflictpartijen zelf hun geschil laat oplossen. Strikt genomen is deze vorm van bemiddeling geen mediation.

€

< terug