Een individueel gesprek

Bij scheiden of na overlijden of ontslag komen mensen soms in een emotionele achtbaan en ervaren ze verdriet, woede of frustratie.
U wilt zich weer richten op de toekomst, maar na zo´n live event loopt u tegen een aantal zaken aan die bezwaarlijk zijn, verwarren of zorg geven. Of u wilt gewoon denkadvies. Mogelijk bent u geholpen met een individueel gesprek met Willem als partner om in een vertrouwelijke sfeer mee te sparren.

U conflicteert innerlijk met een wirwar van gedachten of een veelheid aan keuzes. U wilt uw gedachten ontknopen en feiten van interpretaties onderscheiden. Hij spreekt met u het vraagstuk door en zoekt op basis van uw eigen denkkracht samen met u naar (nieuwe) openingen. Onderzocht wordt wat de kern van de kwestie is, waar u op uit wilt komen en wat er voor nodig is om tot een oplossing te komen. Behalve oplossend kan dit type gesprek ook coachend of beschouwend van aard zijn.

Conflictcoaching

Er zijn situaties denkbaar waarin degene met wie u een conflict of kwestie zou willen oplossen, niet kan of wil meewerken aan mediation. Zo kan (reis)afstand, geld of de persoonlijke verhouding een belemmerende factor zijn.

De Kwestie biedt dan de mogelijkheid van Conflictcoaching.

U merkt dat onderhandelingen grimmig verlopen of u hebt een conflict met bijvoorbeeld een collega, leverancier of zakenpartner. U voelt dat het gesprek vastloopt, in een patstelling komt. Het is behoorlijk lastig als u niet meer met de ander door een deur kan. Hoe gaat u om met de conflicten? Hoe wijst u op afspraken die in het verleden gemaakt zijn? Hoe kunt u nog praten over een toekomstbeeld, als u de toekomst met die ander helemaal niet ziet zitten? Daar komt misschien bij dat u zich niet gerespecteerd voelt of uw opvattingen worden genegeerd.

Als betrokken buitenstaander kan Willem in dat geval als conflictcoach deze speciale gesprekken met u voorbereiden. Hij ondersteunt u in het vinden van een manier die voor u kan leiden tot een oplossing en waarbij u leert effectiever en constructiever met de situatie om te gaan.

Door uw inzicht in het conflictproces te vergroten, staat u anders in het conflict. Dit is voor u verhelderend, maar het verandert ook uw conflictgedrag en dat beïnvloedt vervolgens de andere conflictpartij. Op die wijze kunt u mogelijk eenzijdig een de-escalerend effect in het conflictproces op gang brengen.

Voor en na elk gesprek hebt u overleg over uw manier van gespreksvoeren, uw insteek en de benodigde focus om uw belangen te verdedigen. Dankzij deze gedegen voorbereiding slaagt u erin om tijdens de lastige gesprekken uw emoties goed te hanteren en een constructief gesprek te voeren.

Dankzij het verkregen inzicht in uw eigen belangen en emoties, slaagt u erin om tijdens die lastige gesprekken resultaatgericht te blijven. U hebt het gesprek zodanig in de hand, dat er een goede onderhandelingssfeer kan ontstaan en u een gemeenschappelijke oplossing vindt.

< terug