DisclaimerAlgemeen

De Kwestie doet zijn best om de op deze site beschikbare informatie en gegevens optimaal weer te geven. Wij stellen opmerkingen over mogelijk incorrect zijnde zaken ten zeerste op prijs. De informatie op deze site is met de meeste aandacht samengesteld. U kunt hieraan op geen enkele wijze rechten ontlenen. De Kwestie is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit onjuiste informatie of anderszins.

Copyright

De informatie, documenten en andere gegevens op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten op de informatie op deze site, in beeld en tekst, komen toe aan De Kwestie. De informatie mag niet worden gereproduceerd, gekopieerd of gedistribueerd zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.

Veiligheid

Bij het via Internet of elektronisch versturen van persoonlijke of zakelijke informatie dient u rekening te houden met het risico dat onbevoegden hier mogelijk toegang toe hebben. Dit is een niet te voorkomen eigenschap van Internet. De Kwestie is daarom niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook, veroorzaakt door het op deze wijze verzenden van vertrouwelijke informatie. De Kwestie staat niet in voor een correcte weergave van de via en op deze site beschikbare informatie, documenten alsmede gegevens, in het bijzonder waar deze door anderen is verstrekt. De Kwestie draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, documenten en andere gegevens van anderen welke via koppelingen of links danwel enige andere methode via deze site toegankelijk zijn.


Versie december 2021


< terug