Persoonlijk
Wilt u in uw persoonlijk leven nieuwe gezichtspunten of een gelukkiger leven leiden? Of staat u voor moeilijke keuzes, hebt u met dilemma´s te maken? U wilt zich persoonlijk verder ontwikkelen? U zoekt balans in werk en privé, geen stressklachten. U wilt greep op uw leven, de regie (weer) in eigen handen en niet aan de zijlijn staan.

Beroepshalve
Overpeinst u uw loopbaan of merkt u in het werk dat u vastloopt? Mogelijk hebt u behoefte aan persoonsgerichte feedback of wilt u zich voorbereiden op een moeilijk gesprek. Zit u als leidinggevende met de vraag hoe u uw team beter kunt aansturen? Mogelijk wilt u naar een meer coachende manier van leidinggeven. Of u wilt als directeur een heroriëntatie op uw visie en bent zoekende naar een goede strategische koers.

Hulp en inspiratie
Het zijn vragen en kwesties waarbij coaching (eigen initiatief of opgelegd) helpt een antwoord te vinden. Coaching helpt u verder met de ontwikkeling van uzelf of uw mensen in de organisatie. Niet door oplossingen aan te dragen, maar door u uit te dagen ze zelf te vinden. Tijdens het coachen kijkt u op een andere manier naar dezelfde dingen. De Kwestie inspireert u over uzelf na te denken, uw sterke kanten zichtbaar te maken en uw eigen oplossingen te bedenken.
U past uw nieuw verworven inzichten toe in de praktijk en ontvangt feedback.
Het leidt tot zelfkennis en zelfmanagement: de mogelijkheid tot sturing van eigen werk en leven vanuit een visie.

Context
Coaching gebeurt meestal individueel, maar kan uiteraard ook in twee- of drietallen of van het hele team plaatsvinden. Altijd staan uw vraag en persoonlijke ontwikkeling centraal. Coaching kan zelfs onder speciale omstandigheden, bijvoorbeeld tijdens (het bereiden en eten van) een maaltijd of een wandeling.
Krijgt de coaching kenmerken van hulpverlening of therapie, dan kan worden verwezen naar een bij De Kwestie bekende psycholoog die u helpt de voors en tegens daarvan af te wegen en, als dat van toepassing is, een keuze te maken voor een geschikte vorm. Uiteraard staat het ook vrij uw eigen keus te maken.

< terug