Profiel Willem Hulshof

Persoon
Willem Hulshof is mediator en vertrouwenspersoon. Zijn motto is: "Denk voor, dan na". Willem is ervaren en deskundig op het gebied van conflictbegeleiding en gedoe in privé- en werksituaties. Hij werkt vanuit de bereidheid van mensen zelf een uitweg te vinden uit hun gedoe. Het geeft Willem voldoening om dat wat (in de relatie) tussen mensen vast is komen te zitten in beweging te brengen: door een ander gesprek te bevorderen.

Willem is deskundig, betrouwbaar en creatief bij het geven van begeleiding bij het verhelpen van gedoe. Hij geeft aandacht en vertrouwen, is authentiek en heeft oog voor mogelijkheden. Willem is pragmatisch, soms provocatief en heeft een goed gevoel voor humor. Bij hem krijg je een ander gesprek.

Achtergrond
Willem is sociaal-agogisch (Sociale Academie) en post-HBO (Management & Leidinggeven, Mediation) opgeleid. Hij heeft op strategisch en tactisch niveau managementfuncties vervuld in de sector Zorg en de sector Welzijn. Al eerder was hij ook zelfstandig ondernemer (MKB. Willem heeft bestuurlijke ervaring in de sport, de welzijnssector, cultuur en het onderwijs. Hij heeft ervaring met medezeggenschap (Ondernemingsraad) en was actief voor de gemeenteraad.

Conflictgebieden
Willem is sinds 2005 mediator en sinds 2016 vertrouwenspersoon. Hij heeft zijn werkzaamheden ondergebracht in zijn bedrijf De Kwestie. De mediationervaring van Willem beslaat de gebieden van familiemediation en arbeidsmediation. Hij is als extern vertrouwenspersoon werkzaam bij diverse bedrijven en organisaties in profit en non-profit.

  • Privésituatie (familieconflict/relatieherstel/verzoening)
  • Arbeidssituatie (verstoorde arbeidsrelatie, re-integratie, ontslag, samenwerking)

< terug


Mediation ziet hij als een succesvorm van omgaan met menselijke spanningen en tegenstellingen; als een primaire vorm van communicatieverbetering die kan leiden tot duurzame vrede en samenwerking tussen mensen die onderling wrijving hebben.


Coaching ziet hij als hulpmiddel voor mensen die in hun leven (privé of werk) op gebeurtenissen, eigen functioneren, grote veranderingen of nieuwe uitdagingen willen reflecteren of handvatten en openingen zoeken, gedachten willen ontknopen om een nieuwe weg in te slaan of beter willen samenwerken.

Wat hij vooral voor ogen heeft is het gebruiken van gezond boerenverstand.