Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens (hierna ook wel “gegevens” genoemd) door eenmanszaak De Kwestie, hierna te noemen “De Kwestie”, en beschrijft welke persoonsgegevens zij verwerkt en hoe deze worden gebruikt.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

“De Kwestie” kan persoonsgegevens van u verwerken, nadat u deze zelf persoonlijk, telefonisch of per e-mail of schriftelijk heeft verstrekt.

“De Kwestie” kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw bedrijfsnaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres

Waarom “De Kwestie” gegevens nodig heeft

“De Kwestie” verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan “De Kwestie” uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitbrengen van een offerte, het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht of in het kader van haar promotieactiviteiten.

Hoe lang bewaart “De Kwestie” gegevens

“De Kwestie” bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, of door wetgeving moeten worden bewaard. Uw gegevens worden niet langer dan één jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Gegevens verstrekken aan derden

“De Kwestie” verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@dekwestie.nl. “De Kwestie” zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Bescherming gegevens

“De Kwestie” neemt de bescherming van uw gegevens serieus en treft passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van “De Kwestie” maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door “De Kwestie” verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met “De Kwestie” via info@dekwestie.nl.

“De Kwestie” contactgegevens

Telefoon: 0629044198
E-mailadres: info@dekwestie.nlGewijzigd 20-10-2019


< terug