Arbeidskwesties

Werk neemt in ons leven een belangrijke plaats in. We verdienen ons geld met werken, we ontplooien ons en bouwen een netwerk op, we ontlenen status aan werk en we vinden er voldoening in. Ook ontstaan er sociale contacten op het werk.

De arbeidsrelatie is de meest intensieve relatie na die van het huwelijk of een ander samenlevingsverband. Waar mensen samenwerken ontstaan wrijvingen en conflicten.

Een conflict op het werk heeft veel impact. Zoals bijvoorbeeld bij wijziging van uw arbeidsvoorwaarden, bij functioneringsproblemen of bij (de gevolgen van) een reorganisatie. Een conflict geeft gedoe, wantrouwen, onzekerheid, machteloosheid, boosheid en verdriet, zowel bij management als medewerkers. Conflicten kosten negatieve energie, tijd en geld.

Wat uw rol in het conflict ook is, werkgever, werknemer, bedrijfsarts of personeelsconsulent: iedereen die het arbeidsgeschil wil oplossen kan de eerste stap tot mediation zetten.
De Kwestie vindt het daarbij belangrijk om niet alleen aandacht te geven aan de inhoud van het conflict, maar ook oog en oor te hebben voor de emotie en de communicatie.

Hieronder staat waar u mogelijk mee geholpen bent:


< terug