Arbeidsconflict op het werk of bij ziekteverzuim

Gedoe en conflicten op het werk hebben een negatieve invloed op iemands functioneren, de werksfeer en daarmee op de resultaten van het bedrijf.

Een (dreigend) conflict met uw collega of leidinggevende, uw medewerker of team, uw bestuur of ondernemingsraad kan veel stress met zich meebrengen en leidt al gauw tot een verstoorde arbeidsrelatie.

Ook bepaalde omgangsvormen kunnen de oorzaak zijn van een conflict. Vaak is het conflict de feitelijke reden achter slechte of stroeve omgangsvormen.
Zoals ziekte de oorzaak kan zijn van een conflict, kan omgekeerd een conflict ook de oorzaak zijn van ziekteverzuim. Werkgever en werknemer zijn beide gebaat bij een spoedig herstel en terugkeer in het werk.

Als u betrokken bent bij een arbeidsconflict, dan wilt u dit zo snel mogelijk uit de wereld helpen. Een geëscaleerd arbeidsconflict eindigt namelijk niet zelden in een duur ontslag.


Arbeidsmediation is een beproefde toepassing bij het onpartijdig oplossen van geschillen op het werk.

< terug


Mediation kan ook preventief worden ingezet bij arbeidsconflicten en problemen bij ziekteverzuim. Bijvoorbeeld:
  • wanneer een medewerker al langer niet goed presteert, zich regelmatig ziek meldt en een conflict met de leiding dreigt.
  • als de sfeer binnen de afdeling negatief wordt beïnvloed omdat medewerkers niet met elkaar matchen.
  • wanneer de samenwerking tussen een leidinggevende en een medewerker verstoord raakt.
  • als de communicatie tussen medewerkers op een afdeling vastloopt.
  • bij dreigende overspannenheid of burnout of bij psycho-sociale problematiek.