Mediation

Wat is mediation
Mediation is (i.t.t. bemiddeling of arbitrage) een manier om mensen te helpen bij het gezamenlijk oplossen van een geschil of conflict door de partijen zelf. Onder begeleiding van een onpartijdige conflictbemiddelaar, de gekwalificeerde mediator, kiezen partijen zelf hun oplossing. De mediator helpt de feiten en belangen te vinden en te verhelderen en ook bij het zoeken naar oplossingen die voor de partijen aanvaardbaar zijn. In principe lenen alle geschillen en conflicten zich voor mediation. Mediation is geschikt voor iedereen die een conflict heeft en de oplossing graag in eigen hand houdt én voor iedereen die het vinden van een werkbare oplossing belangrijker vindt dan het halen van het eigen, juridische gelijk.

Uitgangspunten
De belangrijkste uitgangspunten voor mediation zijn vrijwilligheid en vertrouwelijkheid.
Vrijwilligheid, omdat niemand gedwongen kan worden om deel te nemen aan het mediationproces en ieder op elk gewenst moment kan opstappen.
Vertrouwelijkheid, omdat de deelnemers zich vooraf via de mediationovereenkomst verbinden tot geheimhouding: alles wat wordt gezegd blijft binnenskamers.

De duur van de mediation
De duur van de mediation is sterk afhankelijk van de aard en omvang van het geschil én van de bereidheid van partijen om tot elkaar te komen. In de meeste gevallen zijn enkele gesprekken voldoende om tot een voor beide partijen acceptabele overeenkomst te komen.

Afrondend
Gemaakte afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Het is aan te bevelen de vaststellingsovereenkomst juridisch te (laten) beoordelen.
Voor het indienen van een echtscheidingsverzoek bij de rechtbank is een advocaat nodig. De Kwestie heeft hiervoor een goede samenwerking met een ter plaatse bekend advocatenkantoor. Die kan dit op een vlotte en prettige manier voor u regelen. Uiteraard bent u ook vrij om hiervoor zelf een advocaat te kiezen.


< terug