Hoe werkt mediation?

Bij het praten over het geschil en het vinden van een mogelijke oplossing is een mediator aanwezig. Hij is neutraal. De gesprekken vinden plaats op het kantoor van de mediator (Stationsstraat 9 in Assen), of op een andere neutrale plek.

De mediator zal meestal eerst apart met partijen praten. Hij zal iets vertellen over mediation en een concept-mediationovereenkomst overhandigen. Ook zal hij vragen om aan te geven hoe ieder tegen de situatie aankijkt. Daarna worden de gesprekken samen gevoerd.

De mediator:
  • laat ieder de mediationovereenkomst tekenen
  • nodigt ieder uit om het eigen verhaal aan de ander te vertellen en te reageren
  • gaat na of alles wat van belang is op tafel is gekomen
  • laat zien wat gemeenschappelijke punten en onderlinge verschillen zijn
  • onderzoekt wat ieder voor de toekomst van belang vindt en laat belangen benoemen
  • nodigt ieder uit om vrijblijvende opties/ideeën/suggesties te noemen om tot een oplossing te komen
  • stimuleert de partijen om samen die oplossing te vinden en tot concrete afspraken te komen
  • Zorgt voor een goede communicatie
Wanneer er een oplossing is bereikt, wordt die op papier gezet en ondertekend. Ieder krijgt, net als van de mediationovereenkomst, een exemplaar van deze zgn. vaststellingsovereenkomst. Daarmee is de mediation beëindigd.

Van mediation naar coaching

Zoals vanuit een coachingtraject mediation geadviseerd kan worden, zo kan er ook tijdens of na een mediation de behoefte ontstaan om gecoacht te worden op het eigen functioneren in de privé- of werksituatie, het ontwikkelen van vaardigheden of het inslaan van een nieuwe weg.

Ook daarvoor kunt u bij De Kwestie terecht.

< terug

 

De mediator is de specialist die conflictoplossingen begeleidt als een ervaren procesbegeleider, met kennis op het raakvlak van emotie en juridische aspecten.