Kosten voor pendelmediation en voor bemiddeling

Het uurtarief voor pendelmediation en voor bemiddeling is € 150,00.

Genoemd uurtarief is exclusief de wettelijk verschuldigde BTW.
Het honorarium is niet afhankelijk van het al dan niet bereiken van een oplossing.

Onder het uurtarief vallen o.a.: het voorbereiden, verwerken en voeren van gesprekken, bestudering stukken, correspondentie en telefonisch overleg, reistijd en alles wat nuttig en nodig wordt geacht in het belang van een goed verloop en/of uitkomst van het gesprek. Het eerste halfuur reistijd wordt niet in rekening gebracht.

Voorts komen voor rekening van opdrachtgever alle eigen en overige directe en indirecte kosten van de gesprekken, zoals eventuele huur van ruimtes en reiskosten, evenals honoraria en kosten van eventuele hulppersonen, vermeerderd met wettelijk verschuldigde BTW.

< terug