Burenconflict

Onenigheid met de buren of geruzie in de buurt. Het begint vaak met iets kleins dat eigenlijk nog niet veel voorstelt.
Maar wanneer mensen dicht op elkaar wonen, en er niet of niet goed met elkaar over kunnen praten, dan kan dit soms ernstig uit de hand lopen.
U ergert zich aan overlast van geluid, huisdieren, parkeren, stank, rommel, pesterijen, kinderen, rondslingerend vuil, tuin (overhangend groen, uitzicht, inkijk, schaduw), intimidatie.

Buurtbemiddeling (vrijwilligers) is vooral geschikt voor de aanpak van (kleine) irritaties en lichte vormen van overlast tussen buren en buurtgenoten.

Echter bij een slepend conflict tussen buren, wanneer ze niet meer ‘on speaking terms’ zijn, zit ook vaak oud leed. Het conflict met bijbehorende emotie is intussen zeer hoog opgelopen. Te groot voor Buurtbemiddeling en te klein voor de rijdende rechter.
Pas als je de onderliggende problemen op tafel hebt, kun je verder. Dan ontstaat ruimte om over en weer wat begrip te krijgen voor elkaars belangen en problemen en kun je praten over een oplossing om een normale verstandhouding en omgang een kans te geven.

Kortom, burenruzies zijn uitermate lastig en ingrijpend. In de praktijk blijkt dat burenruzies zich moeilijk laten oplossen. De juridische mogelijkheden zijn beperkt. Mediation is hier dan bij uitstek de aangewezen methode voor, want bij burenruzies is de onderlinge relatie van essentieel belang.

Werk waar de professionele mediator thuis in is.

< terug