Echtscheiding

Scheiden is een emotioneel proces, waarbij mensen op elkaar reageren op een manier die ze eigenlijk niet (langer) willen en hen onbedoeld in een vechtscheiding brengt.

Bij scheidingsmediation vindt De Kwestie het belangrijk dat er behalve voor de materiële en financiële zaken ook aandacht is voor de emotie en de communicatie. Het is van grote betekenis als partijen weer met elkaar kunnen praten en besluiten nemen in zo’n stressvolle periode.

Indien gewenst wordt de echtscheidingsbemiddeling begeleid door een vrouwelijke en een mannelijke mediator samen. De Kwestie heeft hier goede ervaring mee en deze werkwijze wordt door onze cliënten zeer gewaardeerd.

De Kwestie werkt voor ieder stel dat wil scheiden, ongeacht de relatiesamenstelling of relatievorm.

Partijen kunnen worden begeleid bij het zelf opstellen van een Echtscheidingsconvenant en/of het Ouderschapsplan.

In het convenant worden de zakelijke aspecten van de echtscheiding vastgelegd: op welke wijze willen partijen de gevolgen van hun echtscheiding regelen en welke afspraken willen ze maken voor de toekomst.
Als er minderjarige kinderen zijn, dan zijn zij de extra partij die er op vertrouwen mag dat u ook met hun belangen rekening houdt.
Het is verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Daarin leggen de ouders hun verantwoordelijkheden, afspraken en omgang met de kinderen vast.

De mediator heeft een sociaal-agogische achtergrond en kan u helpen om eventueel samen met uw kind(eren) tot werkbare afspraken te komen.

Voor het indienen van een echtscheidingsverzoek is een advocaat nodig. De Kwestie heeft hiervoor een goede samenwerking met een ter plaatse bekend advocatenkantoor. Zij kunnen dit op een vlotte en prettige manier voor u regelen. Uiteraard kunt u ook zelf een advocaat kiezen.

< terug